ανοσολογική εξέταση αίματος

Εξετάσεις ανοσολογικές και βιοχημικές

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί έναν αξιοσημείωτο μηχανισμό προσαρμογής, ο οποίος προστατεύει τον οργανισμό από παθογόνους μικροοργανισμούς και ασθένειες. Ο σκοπός του ανοσοποιητικού συστήματος είναι να µας προστατεύει από ασθένειες µε το να εντοπίζει και να σκοτώνει παθογόνα και καρκινογόνα κύτταρα. Αν το ανοσοποιητικό σύστημα δεν λειτουργήσει επαρκώς ή αν η παθογονική επίθεση είναι  μεγάλη για…